Systemy fotowoltaiczne

Fotowoltaika zajmuje się przetwarzaniem promieni światła słonecznego w energię elektryczną. Proces ten odbywa się to  za pomocą ogniw fotowoltaicznych w których zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. Wytworzona energia elektryczna w postaci prądu stałego kierowana jest do urządzenia zwanego falownikiem, który przetwarza go na prąd zmienny. Tak wytworzony prąd jest oddawany do sieci energetycznej skąd jest pobierany w momencie użytkowania urządzeń elektrycznych.

Systemy fotowoltaiczne w Polsce i na świecie znajduje coraz większe zastosowanie głównie z dwóch powodów:

 • ekologicznego (nasza planeta potrzebuje „zielonych rozwiązań”, energii odnawialnej, którą łatwo pozyskać a uzysk nie wpływa znacząco na zniszczenie naszego naturalnego środowiska),
 • praktycznego (promieniowanie słoneczne jest wszędzie, jest nieskończonym potężnym źródłem energii, z której można korzystać praktycznie na całej kuli ziemskiej).

Wykorzystując mikro instalacje fotowoltaiczne oszczędzamy i jesteśmy niezależni. Przy takim rozwiązaniu nasze miesięcznie rachunki za prąd wynoszą od kilku do max kilkudziesięciu złotych. Czas zwrotu inwestycji jest ruchomy, zależy od wielu czynników jednak jego okres średnio waha się między 6 a 7 lat. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen energii, oraz kolejne opłaty wdrażane przez dostawców powoduje to, że opłacalność systemów fotowoltaicznych będzie stale rosła z biegiem czasu. Instalacje fotowoltaiczne pomagają również odciążyć naszą „Matkę Ziemię” od wszechobecnych zanieczyszczeń, gdyż produkcja energii w panelach nie generuje powstawania odpadów jak w przypadku spalania paliw stałych.

System fotowoltaiczny typu off grid

Czym są systemy fotowoltaiczne off grid? Otóż jest to instalacja fotowoltaiczna, która działa w pełni autonomicznie, niezależnie od publicznej sieci energetycznej. Energia pochodząca ze słońca zamieniana jest na prąd o napięciu stałym. Następnie tak wytworzona energia zostaje zmagazynowana w akumulatorach aby móc później być użyta do zasilenia urządzeń elektrycznych. Systemy fotowoltaiczne typu off grid sprawdzą się znakomicie tam gdzie koszt przyłączenia do sieci jest zbyt wysoki. Systemy fotowoltaiczne off grid znajdą zastosowanie również w domkach letniskowych i innych miejscach gdzie uniezależnienie się od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz ma kluczowe znaczenie.

System montażu paneli fotowoltaicznych

Istotną kwestią jest dobór odpowiedniego systemu montażu paneli fotowoltaicznych. Najczęściej panele fotowoltaiczne montowane są na dachu budynku, czasami zachodzi jednak konieczność ich instalacji na gruncie posesji. Dobór odpowiedniego systemu montażu fotowoltaiki ma bardzo duże znaczenie – odpowiada bowiem za stabilność całej instalacji a w konsekwencji na jej bezproblemowe działanie przez długi czas. System montażu zależeć będzie od lokalizacji instalacji a ta powinna być zoptymalizowana pod kątem produkcji energii. Moduły muszą być skierowane na południe w przypadku północnych szerokości geograficznych i analogicznie północnych dla tych na przeciwległych szerokości.

Elementy instalacji fotowoltaicznej:
 • panele (moduły PV) fotowoltaiczne,
 • falownik (inna nazwa inwerter)
 • systemy mocowań (dachy płaskie, dachy skośne, systemy balastowe itp.)
 • naziemne konstrukcje montażowe

Na rynku jest różnorodność systemów montażowych różniących się cenami, jednak najważniejszym jest to, aby ich jakość była wysoka. Wpływa to znacząco na bezawaryjność i bezpieczeństwo pracy jak i trwałość całego systemu. Stąd wybór najtańszych rozwiązań niekoniecznie jest dobrym kierunkiem.

Kolejnym kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik (inwerter), który przekształca prąd stały wyprodukowany w panelach pv w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami publicznej sieci energetycznej.

Konstrukcja montażowa również ma znaczenie, trzeba pamiętać, że największy wpływ na cenę systemu montażowego ma materiał, z którego jest wykonany. Istotną sprawą jest jakość wykonania, co rzutuje na żywotność takiej konstrukcji.

Powierz montaż fotowoltaiki doświadczonym instalatorom

Właściwie zamontowany system, zgodnie ze sztuką montażową powoduje bezawaryjną pracę na długie lata. Niezwykle ważne jest to aby instalacja była zamontowana prawidłowo ponieważ pozwala to na eliminację usterek, które niekoniecznie muszą powstać od razu po odbiorze instalacji, lecz nawet po kilku latach. Aby gwarancja producenta była ważna, konieczne jest właściwe zamontowanie całego systemu przez profesjonalistów. Samodzielnie montowane instalacje bardzo często posiadają wiele ukrytych wad, które nie występują przy profesjonalnym montażu przez wykwalifikowanych instalatorów.

Fotowoltaika jaka moc będzie odpowiednia?

W większości przypadków moc instalacji fotowoltaicznej jest dobierana w odniesieniu do rocznego zużycia energii liczonej w kW. 1kWp instalacji wyprodukuje rocznie około 1000 kWh. Specjalista podczas audytu oszacuje indywidualne zapotrzebowanie na energię elektryczną, dobierając moc do zapotrzebowania energetycznego budynku z uwzględnieniem ewentualnego zwiększenia zużycia w przyszłości o czym należy informować.

Fotowoltaika orientacja dachu względem kierunków świata

Najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie instalować fotowoltaiki w kierunku północy. Południe jest optymalnym kierunkiem, jednak nie zawsze jest taka techniczna możliwość. Odchylenia w kierunku wschodu lub zachodu są również funkcjonującym rozwiązaniem niekoniecznie wpływającym negatywnie na uzyski, które można kompensować ilością paneli. Optymalne ustawienie kąta instalacji dachowej PV w pionie waha się od 20 do 40 stopni.

Ile kosztuje fotowoltaika i co wchodzi w skład inwestycji:

 • przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup modułów fotowoltaicznych (najdroższy element instalacji, gdzie wartość bezpośrednio przekłada się na wielkości systemu, producenta jak i technologii w jakiej wyprodukowano panele),
 • systemu montażowego i osprzętu elektrycznego wykorzystywanego do budowy instalacji
 • falownika
 • montażu (cenowo zależny od rodzaju pokrycia dachowego)
Fotowoltaika zalety skorzystania z naszych usług w tym zakresie
 • oszczędność czasu,
 • przygotowujemy dla Ciebie gotowy projekt wraz z analizą produkcji energii i obliczeniem realnych oszczędności,
 • wspieramy Cię przez cały czas trwania inwestycji,
 • dostarczamy skonfigurowany system zarządzania energią,
 • stosujemy tylko sprawdzoną technologię i niskie koszty,
 • dbamy o środowisko.

Fotowoltaika krok po kroku

fotowoltaika krok po kroku
Dowiedz się jak działamy:

– Kontakt z nami: To pierwsza rzecz jaką powinieneś wykonać ze swojej strony. Kontaktując się z nami ustalimy dogodny dla Ciebie termin spotkania, na którym nasz specjalista ustali Twoje potrzeby i doradzi najlepsze rozwiązania.

– Spotkanie: Aby finalna ocena zapotrzebowania i możliwości instalacyjnych była określona prawidłowo konieczne jest aby specjalista miał wgląd w warunki techniczne panujące w Twoim domu lub firmie. Wiele firm przeprowadza audyt fotowoltaiczny zdalnie bez osobistego audytu co jest nieprofesjonalne i wiąże się wieloma błędami podczas instalacji, jak i dyskomfort w późniejszym użytkowaniu. Chcąc uniknąć niedogodności które mogą się pojawić na starcie, konieczne jest aby specjalista ocenił warunki techniczne naocznie. – Audyt: Sam proces audytu jest bardzo ważnym elementem rzutującym na prawidłowo dobrany system fotowoltaiczny. Zadaniem audytora jest uzyskanie jak największej ilości informacji technicznych mających znaczenie w procesie doboru fotowoltaiki. Kluczowymi informacjami między innymi będą: wysokość rachunków za energię elektryczną, informacje techniczne zawarte na rachunku (moc umowna, punkt poboru energii elektrycznej, kompleksowa umowa z dostawcą), rodzaj konstrukcji dachu oraz poszycie, projekt dachu, lub w przypadku instalacji naziemnej jej umiejscowienie i odległość. – Wycena oraz projekt: Na finalną wycenę instalacji fotowoltaicznej wpływa wiele czynników jak: rodzaj paneli fotowoltaicznych, rodzaj zastosowanego falownika, oraz poszycie dachu które określa rodzaj montażu paneli. Mając już sprecyzowane zapotrzebowanie i rodzaj sprzętu przystępujemy do projektu technicznego z rozmieszczeniem paneli oraz resztą instalacji. – Twoja decyzja: Do tego etapu nie jesteś do niczego zobowiązany. Audyt oraz wycena jest bezpłatna. Następuje moment podjęcia decyzji o podpisaniu umowy. Do tego etapu również potrzebne jest spotkanie z doradcą. – Popisanie umowy: Procedura zawarcia umowy jest standardowa jak w przypadku większości umów podpisywanych poza lokalem sprzedaży. W tym celu konieczne jest osobiste spotkanie z doradcą celem złożenia stosownego podpisu. – Ustalenie terminu montażu i montaż: Kiedy umowa jest już podpisana pozostaje określenie terminu montażu, który może być zrealizowany w terminie  2 tygodni od dnia podpisania umowy. Wszelkie ustalenia lub zmiany przed dotarciem ekipy montażowej na miejsce należy ustalać z osobami koordynującymi montaż.
Fotowoltaika w firmie - sposobem na oszczędność dla przedsiębiorców!

Czy wiesz że słońce sprawia, że każdy metr kwadratowy w ciągu całego roku pokrywany jest energią, która równa jest 1000 kWh ? Bardzo ważnym aspektem przy podejmowaniu decyzji w sprawie firmowej instalacji fotowoltaicznej jest to, że sytuacja prawna poprawia się z roku na rok, ceny instalacji fotowoltaicznych w ostatnich latach znacząco zmalały a jakość ich wykonania jest bardzo wysoka.

Ceny energii elektrycznej będą z roku na rok rosły. Ponieważ ceny węgla cały czas rosną, dochodzą opłaty za zainstalowaną moc (których nie ma na rachunku w przypadku posiadania instalacji PV), zwiększają się koszty emisji CO2 i ze względu na niewywiązywanie się z umów międzynarodowych. Popularność fotowoltaiki na świecie pozwoliło udoskonalić technologię ich produkcji znacznie redukując koszty. Przedsiębiorcy szukając kosztów mogą rozliczać instalacje leasingując je, dzięki temu zmniejszają opodatkowanie w firmie jednocześnie redukując wydatki związane z energią elektryczną.

Zarządzanie energią w domu i firmie.

Spoglądając na zapisy z ustawy o OZE wytwórcy prądu (gospodarstwa domowe, oraz firmy) mogą zarządzać energią:

 • magazynując ją jako prosument (producent i konsument w jednym), co oznacza, że 80% energii oddanej do sieci można w ciągu roku odebrać – w przypadku instalacji w domach jednorodzinnych lub 70% w przypadku firm.
Instalacja fotowoltaiczna w firmie - jak dobrać moc?

W oparciu o parametry mocy systemu (zgodnie z nowelizacją z 2018 r.):

 • do 50 kWp (mikroinstalacja), brak kosztu związanego z przyłączeniem i rozliczeniami,
 • 50-500kWp   (mała   instalacja),   koszt   przyłączenia   dzielony   jest   pomiędzy   inwestora a energetykę
 • 500 kWp-1MWp (średnia instalacja), wymagająca posiadanie koncesji,
 • powyżej 1 MWp (duża instalacja), wymagająca posiadanie koncesji

Wynika z powyższych iż dla firm najbardziej optymalnymi będą mikro i małe instalacje