FOTOWOLTAIKA DOFINANSOWANIE

Sposoby finansowania systemów fotowoltaicznych:

 • gotówkowe: instalacje są sfinansowane z własnych środków
 • kredytowanie instalacji: w momencie kiedy zależy nam na korzystnych warunkach kredytowania i nie chcemy oczekiwać na otrzymanie dotacji. Rozwiązanie jest dedykowane osobom fizycznym
 • leasing instalacji fotowoltaicznej: to rozwiązanie dedykowane jest tylko dla właścicieli firm. Procedura jest maksymalnie uproszczona i wymagane jest minimum formalności. Posiadanie jakiegokolwiek zabezpieczenia nie jest wymagane. Do uruchomienia potrzebne są tylko i wyłącznie dokumenty ewidencyjne i finansowe firmy. Czas oczekiwania na decyzję jest bardzo krótki.

Korzyści które wynikają z leasingowania instalacji fotowoltaicznej:

 • brak angażowania środków firmy,
 • instalacja fotowoltaiczna zarabia na siebie poprzez generowanie oszczędności na energii elektrycznej,
 • szereg ulg podatkowych,
 • leasing operacyjny instalacji fotowoltaicznej zalicza się do majątku leasingobiorcy,
 • odliczenie od podatku VAT.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA CZYLI DOFINANSOWANIE DO FOTOWOLTAIKI

To rozwiązanie skierowane jest do współwłaścicieli i właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom na poniesione wydatki dla przedsięwzięć zakończonych w ciągu 3 kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek). W przypadku nieposiadania tytułu prawnego własności nieruchomości (gdy jest jedynie posiadaczem) odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje.

Z definicji budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych o konstrukcyjnie samodzielnej całości.

 

Dla kogo została stworzona ulga termomodernizacyjna?

Z odliczenia skorzystać mogą tylko podatnicy:

 • opodatkowujący swoje dochody według jednolitej 19% stawki,
 • opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej,
 • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

PROGRAM "MÓJ PRĄD" - IV edycja programu planowana na Styczeń 2022.

AGROENERGIA 2021

Program dotyczy dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.

W 1 części programu dofinansowanie w formie dotacji może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

 moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

dział w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30

do 20%

15 000

30 < kW ≤ 50

do 13%

25 000

 

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
WFOŚiGW mogą udostępnić również pożyczki ze środków własnych wspierające realizację projektów.

************************************************************************************
*źródło: gov.pldokładny adres artykułu i więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/dotacje-i-niskooprocentowane-pozyczki-dostepne-dla-rolnikow-w-nowym-dwuczesciowym-naborze-wnioskow-programu-agroenergia